Çubuk Avcılar Derneği Genel Kurul Duyurusu

Çubuk Avcılar Derneği 11. Olağan Genel Kurul toplantısı; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 14 Haziran 2015 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. 31 Mayıs 2015 Pazar 11:46


ÇUBUK AVCILAR VE DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul taoplantısı; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 14 Haziran 2015 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantı, 21 Haziran 2015 tarihinde yine aynı yer ve zaman da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM
1-Yoklama ve açılış
2-Başkanlık Divanı oluşturulması. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3-Saygı duruşu ve istiklal marşını okunması.
4-Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesaplarının okunması, müzakeresi.
5-Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının ayrı, ayrı ibraya sunulması
6-Görev süresi sona eren, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
7-Dernekler Federasyonun asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.

Kaynak: Çubuk Avcılar ve Doğayı Koruma Derneği